Investering en Financiering

Investering en financiering

Ondernemen betekent in veel gevallen investeren. Maar voor u de investering doet, wilt u weten wat deze oplevert en wat de terugverdientijd ervan is. DRIEPRO bedrijfsadviseurs onderzoekt samen met u of de voorgenomen investering aansluit op uw ondernemingsplan, toekomstverwachting en ambities.

Er wordt rekening gehouden met de resultaten en ontwikkeling van uw onderneming, maar ook met zaken waarop u als ondernemer weinig tot geen invloed heeft zoals brancheontwikkelingen en de economie. Wanneer u besluit om de investering te doen, analyseren wij welke financiële ruimte binnen uw bedrijf bestaat en welke alternatieve financieringsvormen en –bronnen eventueel beschikbaar zijn.

Diensten:

Persoonlijke kennismaking