Projectmanagement

Projectmanagement

Het is een manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden en het management meer ruimte geven om de dagelijkse activiteiten door te zetten en te beheersen.

Projectmanagement omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

  1. Start van het project
  2. Bepaling van de omvang/scope van het project
  3. Planning van het project
  4. Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  5. Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  6. Opvolging van de projectvoortgang
  7. Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct

Diensten:

Persoonlijke kennismaking