OOA - DRIEPRO Achtergronden

Achtergronden

Elk bedrijf heeft haar achtergronden. Wij zijn lid van de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en –adviseurs (OOA) en werken conform hun gedragscode. De OOA is de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld en bieden de leden een platform om kennis te delen. Sinds 1989 is de OOA ook lid van de overkoepelende International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). Voor meer informatie, surf naar www.ooa.nl

Gecertificeerd DilemmaManager

Wij werken vanuit de overtuiging dat inzicht in gedrag bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en noodzakelijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen. Persoonlijk, functioneel en professioneel. Als gecertificeerd DilemmaManager kunnen we testresultaten interpreteren naar de aanwezige context om vervolgens middels een terugkoppelingsgesprek nieuwe openingen te creëren.

Persoonlijke kennismaking