Strategie en Beleid

Strategie en beleid

Tijdens heroriëntatie op de missie, visie, strategie en op het beleid streven wij ernaar samen met u uw vraagstelling te doorgronden. Hierbij trachten wij de relaties tussen uw organisatie en alle relevante actoren en omgevingsfactoren te verhelderen en in het gewenste perspectief te plaatsen. In deze fase van analyseren en planvorming wordt u zich meer bewust van de onderliggende waarden en dynamieken en worden objectieve feiten gescheiden van subjectieve belevingen. Uitgangspunt is dat betrokkenen tijdens het creatieve proces de ruimte ervaren te zeggen, wat er gezegd moet worden.

Diensten:

Persoonlijke kennismaking