Waarom DRIEPRO?

Waarom DRIEPRO?

DRIEPRO bedrijfsadviseurs is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ondernemers (dga’s) van het midden en kleinbedrijf. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, deskundigheid en slagvaardigheid. Ook wel de drie Pro’s genoemd.

Deskundigheid en achtergrond

Onze deskundigheid en achtergrond ligt op het gebied van strategie & beleid, projectmanagement, procesoptimalisatie en coaching. Tussen de verschillende aandachtsgebieden is sprake van een synergie. De kennis, kunde en ervaring van de andere aandachtsgebieden komen goed van pas in een specifiek aandachtsgebied.

Vast aanspreekpunt

Er is altijd een vast aanspreekpunt, iemand die achter en naast u staat, en indien wenselijk, de verantwoordelijkheid durft te nemen om een specifiek vraagstuk tot het gewenste resultaat te leiden.

Slagvaardig en resultaat

Wij komen tot concrete analyses en conclusies in combinatie met heldere en creatieve oplossingsrichtingen. Via een eerste inventarisatie wordt snel duidelijkheid gegeven over de status en de gewenste ontwikkelrichting van de onderneming.

Uw succes is onze drive

Ook wij werken met een buikgevoel, net als u dat ook doet. Dit is misschien wel de belangrijkste factor voor de keuzes die een ondernemer maakt. Na de opdrachtbevestiging kunt u dan ook een gedreven adviseur verwachten die zich maximaal zal inzetten, ook wel passie genoemd, om uw wensen na te streven.

Duurzame relatie

Wij streven altijd naar succes. In onze beleving is dat de basis voor een duurzame relatie. Op basis van onze diensten in het verleden komen onze cliënten met regelmaat terug om te klankborden of voor ondersteuning en betrokkenheid bij nieuwe vraagstukken c.q. uitdagingen. Durft u het aan?

Persoonlijke kennismaking

    Jan Abma
    Geraldina Abma-Ploegsma