Werkwijze

DRIEPRO Bedrijfsadviseurs helpt ondernemingen bij het radicaal verbeteren van hun marktprestaties en het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling en doorvoering van strategieën op het kruispunt van markt, klant en organisatie. In onze opdrachten werken wij altijd nauw samen met directie en medewerkers van de opdrachtgever. Onze adviezen onderbouwen we met feitelijke inzichten en analyses. We maken ze tastbaar door het ‘gewoon te doen’ zodat onze opdrachtgevers direct en eenvoudig door kunnen pakken. Ons motto is al sinds de oprichting in 2005: ‘Richten, inrichten en verrichten’.

Adviesvraag

Na totstandkoming van het eerste contact volgt een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek waarin we nader kennismaken, komt uw adviesvraag aan de orde en wordt duidelijk op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn. In sommige gevallen wordt direct gestart met de opdracht. Een persoonlijke ‘klik’ en wederzijds vertrouwen is een vereiste voor het welslagen van de opdracht.

Investering

U ontvangt een offerte of een bevestiging waarin een beknopte beschrijving van de opdracht is opgenomen, inclusief een indicatie van de doorlooptijd en de investering. DRIEPRO werkt op basis van uurtarieven, zodat de onafhankelijkheid en objectiviteit voor u gewaarborgd blijven.

Uw adviseur

Tijdens de uitvoering van het project fungeert de DRIEPRO bedrijfsadviseur als úw adviseur, waarbij het belang van u als opdrachtgever voorop staat. Hij werkt daarbij met en naast u. Er is regelmatig gezamenlijk overleg over de ontwikkelingen en de vorderingen. De bedrijfsadviseur heeft als doel om zelf weer overbodig te worden. Want uw succes is onze drive.

Persoonlijke kennismaking